LogotypUE MS

 

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”


Sąd Okręgowy w Przemyślu oraz Sąd Rejonowy w Przeworsku współuczestniczy w realizacji ww. Projektu w zakresie dostosowania budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz Sądu Rejonowego w Przeworsku.


Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin realizacji projektu: listopad 2023r.
Przewidywany koszt realizacji projektu: 35 000 000,00 zł
Szacowany wkład UE 29 498 000,00 zł

Cel projektu: Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób
z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do sądów oraz podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu realizowane są przez podmioty zewnętrzne. Zespół Projektowy, którego członkami są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, pełni funkcję nadzorczo-merytoryczną.

Planowane efekty: poprawa dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 29 maj 2023 Aktualizowany dnia: 16 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 5253 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-16 22:04:05 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-07-05 00:58:28 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-07-04 01:01:53 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-05-29 20:33:03 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-05-29 20:32:26 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-05-29 20:30:10 Przemysław Kisała Wersja oryginalna