Portal XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze EPU służy do:

- wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej

- elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych

- uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy

- weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

 

 

Wniesienie pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz elektroniczna komunikacja z sądem wymagają posiadania aktywnego konta użytkownika.
Pierwszym krokiem w celu rejestracji konta użytkownika jest przesłanie wniosku rejestracyjnego za pomocą opcji Rejestracja konta w systemie dostępnej z Menu głównego.

 

 

Uzyskanie wglądu do elektronicznych akt sprawy przez pozwanego odbywa się za pomocą opcji Dostęp do akt sprawy i nakazów po podaniu 20-znakowego indywidualnego kodu dostarczonego pozwanemu wraz z wydrukiem weryfikacyjnym nakazu zapłaty. Dostęp pozwanego do elektronicznych akt sprawy nie wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika.
Dostęp powoda do elektronicznych akt sprawy wymaga zalogowania się na koncie użytkownika po podaniu nazwy użytkownika i hasła w Panelu logowania.

 

 

Weryfikacja treści elektronicznego nakazu zapłaty lub klauzuli wykonalności odbywa się za pomocą opcji Dostęp do akt sprawy i nakazów po podaniu 20-znakowego kodu
umieszczanego w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego nakazu lub klauzuli wykonalności. Podanie 20-znakowego kodu spowoduje wyświetlenie elektronicznego nakazu zapłaty lub elektronicznego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.
Więcej informacji o portalu - w działach Informacje o portalu i Aktualności dostępnych na Stronie Głównej projektu.

Przejdź do strony

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 18 czerwiec 2010 Aktualizowany dnia: 06 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 129097 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2022-10-06 13:28:41 Przemysław Kisała Wersja oryginalna