Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dotyczy ona jednostek sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu zarządzeniem z dnia 23 listopada 2011 r. wprowadził nowy Regulamin Kontroli Zarządczej oraz powołał Komisję do spraw zarządzania ryzykiem, której podstawowym celem jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Sądzie, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

W wykonaniu dyspozycji art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z § 7 ust. 4 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość zamieszczamy stosowne dokumenty.

 

Dokumenty kontroli zarządczej:

2024:

pdfPlan działalności na 2024 r.pdf

2023: 

pdfPlan działalności na 2023 r.pdf

2022:

 pdfplan_działalnosci_na_rok_2022.pdf

pdfSprawozdanie za rok 2022.pdf

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022.pdf

 2021:

 pdfplan_działalności_na_rok_2021.pdf

  pdfsprawozdanie_za_rok_2021.pdf

 pdfoświadczenie__o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2021.pdf

2020 :

 plan_działalności_na_rok_2020.pdf

pdfsprawozdanie_za rok 2020.pdf

pdfoświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2020.pdf

 2019 :

 pdfplan_działalności_na_rok_2019.pdf

 pdfsprawozdanie_za_rok_2019.pdf

pdfoświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2018.pdf

 2018:

 pdfPlan działalności na 2018 rok322 KB

 pdfsprawozdanie___za_rok_2018.pdf

 pdfoswiadczenie_o__stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2018.pdf

2017:

 pdfPlan działalności na 2017 rok283.76 KB

 pdfsprawozdanie__za_rok_2017.pdf

 pdfoświadczenie__o_stanie__kontroli_zarządczej_za_rok_2017.pdf

 2016:

   pdfPlan działalności na 2016 rok653.38 KB

pdfSprawozdanie za rok 2016 513.86 KB

 pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok685.75 KB

 2015:

    pdfPlan działalności na 2015 rok497.25 KB

  pdfSprawozdanie za 2015 rok267.44 KB

  pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok563.45 KB

  2014:

  pdfPlan działalności na 2014 rok345.65 KB

   pdfSprawozdanie za 2014 rok465.21 KB

 pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok929.7 KB

  2013:

  pdfPlan działalności na 2013 rok1.65 MB

  pdfSprawozdanie za rok 2013 671.51 KB

  
 pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 1.18 MB

  2012:

   Plan działalności dla Sądu Okręgowego w Przemyślu na 2012 rok 506.88 Kb

    Sprawozdanie za rok 2012 566.61 Kb

   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok  1.17 Mb

  2011:

   Plan działalności Sądu Okręgowego w Przemyślu na 2011 rok 53.42 Kb

   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok 1.13 Mb


  Sprawozdanie za rok 2011 542.24 Kb

  2010:

  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010 rok 270.72 Kb

 Regulacje prawne

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Komunikat Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. Nr 23 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin Nr 15, poz. 84) 134.08 Kb
Komunikat MS z dnia 16.11.2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2011.14.199) 85.97 Kb

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 grudzień 2011 Aktualizowany dnia: 27 grudzień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 16207 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-12-27 11:48:56 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-03-27 15:40:46 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-12-29 14:10:36 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-07 10:10:39 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-06 12:03:07 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 12:02:26 Przemysław Kisała Wersja oryginalna