Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Pisma kierowane do Sądu Okręgowego w Przemyślu przyjmowane są na Biurze Podawczym. Pracownicy Biura Podawczego przekazują poszczególne pisma do komórek organizacyjnych Sądu, gdzie pisma podlegają rejestracji.

Pozwy i wnioski rejestrowane są w sekretariatach wydziałów Sądu, natomiast skargi i wnioski w trybie kpa składane na piśmie, kierowane są do załatwienia prezesom poszczególnych sądów, jeżeli dotyczą działalnosci danego sądu rejonowego, jeżeli skarga dotyczy prezesa sądu rejonowego, właściwym do jej rozpoznania jest prezes sądu okręgowego.

Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski) do postępowania nieprocesowego załatwiane są w formie orzeczeń sądowych - wyroków i postanowień.

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne :

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  • Obieg pism i akt zawierających informacje niejawne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 30 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 07 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 18154 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-07 09:35:20 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna