Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku w obrocie z zagranicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w tut. okręgu) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu lub upoważniony przez niego sędzia.

Za każdy poświadczony podpis  notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie  wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26,- zł. (podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej )–  

- w kasie Urzędu Miasta w Przemyślu  - Urząd Miasta Przemyśl ul. Wodna 11
-  na konto Urzędu Miasta Przemyśla, numer rachunku bankowego: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Getin Noble Bank S.A.  tytułem : opłata skarbowa za uwierzytelnienie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika
- w kasie Sądu, za dodatkową opłatą.


Wymagane dokumenty:
- wniosek o uwierzytelnienie podpisu skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu  wniosek_o_uwierzytelnienie.doc
- oryginały potwierdzające uiszczenie opłaty skarbowej ( potwierdzenie z kasy UM lub wydruk potwierdzenia dokonanego przelewu);
- dokumenty wymagające uwierzytelnienia podpisu


Wnioski o uwierzytelnienie podpisu dokumentów nalezy przesyłać drogą pocztową ( również z zagranicy), przy czym warunkiem uwierzytelnienia nadesłanych dokumentów będzie dowód (oryginał) uiszczenia opłaty skarbowej, jak również adres zwrotny.Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 27 czerwiec 2016 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 10593 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-17 10:25:57 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-17 10:25:29 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-17 10:25:00 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:23:44 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:23:23 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:22:55 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:22:40 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:22:26 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:22:11 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:20:46 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 10:20:26 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna