Oferty pracy SO Przemyśl

A.110.21.2024                                                           Przemyśl, dnia 3 czerwca 2024 r.

 

 INFORMACJA

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w wyniku weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu stwierdza, że do drugiego etapu konkursu – części pisemnej nie został zakwalifikowany żaden kandydat, z uwagi nie spełnienie wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/

Justyna Kaciuba-Krasowska

Kierownik OZSS Sądu Okręgowego

w Przemyślu

 

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Wyniki I etapu konkursu2024-06-03Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (Wyniki I etapu konkursu)Wyniki I etapu konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2024-05-07Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia

I N F O R M A C J A 

W  S P R A W I E  S P R O S T O W A N I A

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2024-05-06Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia

I N F O R M A C J A

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2024-05-06Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia

A.110.17.2024                                                                       Przemyśl, dnia 26 kwietnia 2024 r.

I N F O R M A C J A

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, stwierdza, że do drugiego etapu konkursu - części pisemnej zostają zakwalifikowani kandydaci:

  1. Mateusz Bednarz
  2. Angelina Bury
  3. Sylwia Ciupa
  4. Katarzyna Kobielska
  5. Teresa Michalska
  6. Patrycja Michta
  7. Patrycja Misieczko
  8. Michał Sobolewski

 

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego nr 6, w sali 108
(II piętro).

 

            Kandydaci na konkurs powinni posiadać dokument tożsamości.

                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                             SSO Łukasz Rodatus

                                                                     Wiceprezes Sądu Okręgowego

                                                                                   w Przemyślu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1 2024-04-26Przemysław KisałaDownload this file ( )informacja z I etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowy