Oferty pracy SO Przemyśl

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Przemyślu - A.110.21.2024

                  

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. - o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016.367) ogłasza w drodze konkursu nabór na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1wzory oświadczeń2024-04-17Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (wzory oświadczeń)wzory oświadczeń
2ogłoszenie o konkursie2024-04-18Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (ogłoszenie o konkursie)ogłoszenie o konkursie

A.110.10.2024                                                                                                                                                                       Przemyśl, dnia 3 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w wyniku weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu stwierdza, że do drugiego etapu konkursu - części pisemnej nie został zakwalifikowany żaden kandydat, z uwagi nie spełnienie wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej
          Justyna Kaciuba-Krasowska
  /-/
       Kierownik OZSS Sądu Okręgowego
       w Przemyślu

                                                          

A.110.17.2024                                                                       Przemyśl, dnia 27 marca 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

 

ilość wolnych etatów: 1 (jeden)

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2106) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1 2024-03-28Przemysław KisałaDownload this file ( )Wzory oświadczeń
2 2024-03-28Przemysław KisałaDownload this file ( )Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym
3 2024-03-28Przemysław KisałaDownload this file ( )Klauzula i oświadczenie

Informacja o unieważnieniu konkursu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2024-03-14Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2024-03-05Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Klauzula informacyjna i oświadczenie2024-03-05Paweł BlajerDownload this file (Klauzula informacyjna i oświadczenie)Klauzula informacyjna i oświadczenie
3Wzory oświadczeń2024-03-05Paweł BlajerDownload this file (Wzory oświadczeń)Wzory oświadczeń