Podstawy egzekucji roszczeń alimentacyjnych.

1.          Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Państwa, do których ma zastosowanie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

2.          Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej dnia 20.06.1956 r. w Nowym Jorku.

Państwa strony Konwencji:

Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Burkina Faso, Chile, Ekwador,  Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Pakistan, Republika Środkowo-Afrykańska, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.

3.          Konwencja Haska z 23.11.2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodziny.

Państwa strony Konwencji:

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Guyana, Honduras, Kazachstan, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Serbia, Turcja, Ukraina, USA, Zjednoczone Królestwo (Anglia i Walia, Irlandia Północna, Szkocja).

4.          Umowy dwustronne.

Państwa, z którymi Polska jest związana umowami dwustronnymi:

Algieria, Chiny, Irak, Macedonia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Wietnam.

5.          Zasada wzajemności.

Zasada ta oznacza, że jedno państwo przyznaje określone uprawnienia obywatelom drugiego państwa, o ile jego obywatele korzystają z tych samych praw w tym państwie.

USA

Zasada wzajemności obowiązuje na podstawie  Komunikatu z dnia 18 listopada 1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.

Kanada

Zasada wzajemności obowiązuje pomiędzy RP a rządami prowincji Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda w zakresie uznawania orzeczeń sądowych w sprawach ze stosunków rodzinnych uwzględniających roszczenia o alimenty. Możliwe jest dochodzenie alimentów od osoby zamieszkałej w jednej z wyżej wymienionych prowincji, na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej w Polsce.

Jeśli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w  prowincjach Brytyjska Kolumbia i Quebec egzekucja możliwa jest tylko w przypadku dobrowolnego poddania się obowiązkowi alimentacyjnemu.

Inne państwa

W odniesieniu do państw, do których nie ma zastosowania Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/20, wskazane Konwencje ani umowy dwustronne i nie zostały wypracowane zasady wzajemności, egzekucja należności alimentacyjnych może okazać się niewykonalna. 

 

 

Szczegółowe informacje o rodzaju dokumentów jakie należy złożyć w każdym ze wskazanych trybów dochodzenia roszczeń udzielane są przez

Panią Magdalenę Telegę

tel. 16 676 1336,

Sąd Okręgowy w Przemyślu,

ul. Konarskiego 6,

pokój 46 (parter)

lub pod numerem telefonu 16 676 1352

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 15 maj 2024 Aktualizowany dnia: 15 maj 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 680 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-05-15 19:48:12 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2024-05-15 19:46:26 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2024-05-15 19:41:10 Przemysław Kisała Wersja oryginalna